How to open a Micro Savings account1

Mag-fill out ng form

2

Magpakita lang ng isang valid I.D.

3

Magbigay ng P50.00 initial depositDeposits are insured by PDIC up to P500,000 per depositor.