Member: PDIC, Maximum Deposit Insurance for Each Depositor P500,000.00

How to open a Micro Savings account1

Mag-fill out ng form

2

Magpakita lang ng isang valid I.D.

3

Magbigay ng P50.00 initial deposit