Cebuana Savings

Wala ng limit ang ipon goals mo pag inupgrade ang Micro Savings Mo!


Mas malawak na ang kaya ng Savings mo with Cebuana Lhuillier Rural Bank’s Cebuana Savings!

Once you upgrade your Micro Savings Account, you can save more than P50,000.00 and earn higher interest rates per annum. Upgrade your account in any of our 2,500 Cebuana Lhuillier Branches or any Cebuana Lhuillier Rural Bank Branch near you!

Free Upgrade

No Limit on Deposit

Higher Interest Rate

Product Details

Interest Rate Per Annum 0.50%
Minimum Maintaining Balance Php 1,000
Minimum Balance to Earn Interest Php 5,000
Dormancy Period 2 years without client initiated transaction
Maximum Account Balance No Limit
Deposit Amount Min. Php 50;
No maximum limit
Withdrawal Amount via Cash Agent
Min. Php 100;
Max. Php 5,000
per transaction

via other Bank ATMs

Min. Php 100;
Max. Php 10,000
per transaction
Deposit Fee FREE
Below Maintaining Balance Php 200
Number of Allowed Withdrawals Per Day via Cash Agent: 6
Withdrawal Fee May be subject to rates
24K Union Pay Debit Card Fee (Replacement) Php 150

Requirements

  1. Updated Customer Information Sheet (CIS)
  2. Two (2) Valid Government IDs (See list of valid IDs)

Steps on Opening a Cebuana Savings Account

  1. Pumunta sa alinman sa 2,500 Cebuana Lhuillier Branches or Cebuana Lhuillier Rural Bank branch na malapit sa inyo (for more information please view our Branch Locator). Ang pag-upgrade sa Cebuana Savings ay exclusive sa existing na Micro Savings Account Holders.
  2. Mag-fill-out ng Customer Information Sheet (CIS).
  3. Ipakita ang 2 Valid na Government I.D.’s at magpa-face capture sa Branch Personnel para sa pagproseso ng pagbukas ng account.
  4. Makakatanggap ka ng 2 SMS ukol sa iyong bagong Account Number at temporary PIN.